Cookies

1. Wie zijn wij? 

Deze website is eigendom van Avasco Solar NV met ondernemingsnummer 0721.474.320 waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Rodenbachstraat 53, 8908 Vlamertinge, België. Wanneer in dit beleid vermeldingen zijn van “Wij”, “We”, “Ons”, “Onze", bedoelt dit duidelijk Avasco Solar NV. U kan ons bereiken op het bovenstaande adres of per e-mail op gdpr@avasco.be.

2. Introductie

Avasco Solar NV maakt gebruik van eigen cookies (de zogenaamde eerste partij cookies) en cookies van derde partijen van wie de diensten op de website (kunnen) gebruikt worden. In artikel 4 en 5 vindt u een overzicht van alle cookies met hun respectievelijke doelstelling, bewaartermijn, wie ze plaatst en ontvangt.

Mocht u beslissen om bijvoorbeeld de sociale media cookies niet te aanvaarden dan bestaat de kans dat bepaalde delen van onze website moeilijk of niet zullen werken bijvoorbeeld video, …

Indien u ons de toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de niet-functionele cookies dan kan u uw akkoord altijd wijzigen. Dit doet u door op het Cookies icoontje te klikken links onderaan de website.

3. Wat zijn cookies?

Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken zoals pixels, plug ins, trackers, reCaptcha,… Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag.

We geven ook graag een woordje uitleg bij de sociale media cookies die gebruikt worden voor de integratie van diverse sociaal netwerksites op onze website. Ingebedde elementen van derden of met andere woorden inhoud bij een derde partij opgeslagen, kunnen namelijk ook op onze website worden getoond. Daarnaast kan de inhoud via sociaalnetwerksites worden gedeeld door middel van de aanwezige buttons op de diverse pagina’s. Voorbeelden van dergelijke sociaalnetwerksites zijn Facebook, Google+, Whatsapp, Instagram, YouTube, LinkedIn en Twitter. 

We gebruiken functionele, analytische, marketing en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies vragen we uw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. De verwerking van functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website, uw taalvoorkeur,…) is gebaseerd op onze contractuele verplichting om u een goed werkende website aan te bieden.

De cookies zijn persoonsgegevens. Over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u meer informatie in ons privacy beleid. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

4. Soorten cookies

Herkomst

Eerste partij cookies zijn cookies die Avasco Solar NV op de website plaatst.

Derde partij cookies zijn cookies die derde partijen op de website van Avasco Solar NV zetten doordat Avasco Solar NV elementen van andere websites invoegt.

Levensduur

Permanente cookies blijven op uw toestel (desktop, laptop, smartphone, …) aanwezig voor de levensduur van de cookie. Telkens u onze website bezoekt worden ze geactiveerd.

Sessie cookies gelden enkel voor de lopende sessie en worden verwijderd wanneer u de browser afsluit.

Wat is het doel van deze cookies?

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren. Dit zijn dus cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website.

Niet-functionele cookies hebben statistische, sociale en commerciële doeleinden.

Analytische cookies geven ons het inzicht hoe de bezoeker van onze website navigeert tussen de verschillende pagina’s, vanuit welke regio hij/zij ons bezoekt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van onze website aangenamer te maken én te verbeteren.

Via de marketing cookies krijgt u een gepersonaliseerd online advertentieaanbod. Door uw surfgedrag, hoe en waar u klikt krijgen wij als de derde partijen een zicht hoe onze campagnes hebben gepresteerd.

De sociale media cookies worden geplaatst via buttons van de sociale media sites (zoals Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, …) die op onze website worden geplaatst en doorgegeven zijn aan deze sociale media. Avasco Solar NV heeft geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacy verklaringen van deze derde partijen waarvan u de links hieronder vindt.

5. cookies die wij gebruiken

6. Uw toestemming

Uw toestemming voor het plaatsen van cookies kan u geven wanneer u de website van Avasco Solar NV voor het eerst bezoekt. Wilt u echter uw voorkeuren meer gedetailleerd instellen of wijzigen, dan doet u dit door op het Cookies icoontje links onderaan de website te klikken. Nadien kan u kiezen voor welke cookies u toestemming verleent.

Uw toestemming kan u ook steeds intrekken door op het Cookies icoontje te klikken en vervolgens uw toestemming voor de betreffende cookies in te trekken.

7. In- en uitschakelen

U kan ook via uw browser de cookies automatisch of handmatig verwijderen. Daarbij is het ook mogelijk om aan te geven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. Uw internetbrowser instellen om een bericht te ontvangen wanneer een cookie wordt geplaatst behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op! Indien cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat deze website van Avasco Solar NV niet optimaal werkt. Na de verwijdering in uw browser, worden cookies na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een volgend bezoek aan onze website.

8. Uw rechten

U hebt heel wat rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens waaronder deze verwerking van cookies vallen.

De uitvoering van uw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mochten we om één of andere reden deze termijn niet halen dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

U mag uw persoonsgegevens inzien

U hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

U kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we u schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

U kan uw gegevens laten verbeteren/vervolledigen 

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van u verwerken niet (meer) correct zijn. U kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

Recht op wissen 

Als u denkt dat we deze cookies onrechtmatig verwerken dan kunt u deze wissen via uw browser. 

Recht op het beperken van persoonsgegevens

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u vermoedt dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.

Recht om bezwaar in te dienen

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt tenzij om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om klacht in te dienen

Gaat u niet akkoord met ons standpunt dan kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens zijn: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

Identificatie van de aanvrager

U kan de uitvoering van uw rechten op de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

  • via een brief op het adres : Rodenbachstraat 53, 8908 Vlamertinge
  • per e-mail op het e-mailadres : gdpr@avasco.be

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we uw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.