Cookies

1. Wie zijn wij? 

Deze website is eigendom van Avasco Solar met ondernemingsnummer 0721.474.320 waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Warandestraat 45, 8790 Waregem. Wanneer in dit beleid vermeldingen zijn van “Wij”, “We”, “Ons”, “Onze, bedoelt dit duidelijk Avasco Solar. U kan ons bereiken op het bovenstaande adres of per e-mail op gdpr@avasco.be.

2. introductie

Avasco Solar maakt gebruik van eigen cookies (de zogenaamde eerste partij cookies) en cookies van derde partijen van wie de diensten op de website (kunnen) gebruikt worden. In artikel 4 en 5 vindt u een overzicht van alle cookies met hun respectievelijke doelstelling, bewaartermijn, wie ze plaatst en ontvangt.

3. wat zijn cookies?

Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken zoals pixels, plug ins, trackers, reCaptcha,… Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag.

We gebruiken enkel functionele cookies, deze zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website, en zijn ook nodig voor onze contractuele verplichting om u een goed werkende website aan te bieden.

De cookies zijn persoonsgegevens. Over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u meer informatie in ons privacy beleid. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

4. soorten cookies

Herkomst

Eerste partij cookies zijn cookies die Avasco Solar op de website plaatst.

Derde partij cookies zijn cookies die derde partijen op de website van Avasco Solar zetten doordat Avasco Solar elementen van andere websites invoegt.

levensduur

Permanente cookies blijven op uw toestel (desktop, laptop, smartphone, …) aanwezig voor de levensduur van de cookie. Telkens u onze website bezoekt worden ze geactiveerd.

Sessie cookies gelden enkel voor de lopende sessie en worden verwijderd wanneer u de browser afsluit.

wat is het doel van deze cookies?

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren. Dit zijn dus cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website.

Niet-functionele cookies hebben statistische, sociale en commerciële doeleinden. Wij gebruiken enkel functionele cookies.

5. cookies die wij gebruiken

Functionele cookies

  • Google Analytics
  • Google Tag manager

Links naar het privacy beleid van de derde partijen 

 

6. Uw toestemming

Uw toestemming geeft u wanneer u de website van Avasco Solar voor het eerst bezoekt, u krijgt de melding: “Wij gebruiken cookies op onze website om je de beste ervaring te bieden. Door deze site te gebruiken geef je toestemming voor het gebruik van cookies.”.

7. in- en uitschakelen

U kan ook via uw browser de cookies automatisch of handmatig verwijderen. Daarbij is het ook mogelijk om aan te geven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. Uw internetbrowser instellen om een bericht te ontvangen wanneer een cookie wordt geplaatst behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op! Indien cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat deze website van Avasco Solar niet optimaal werkt. Na de verwijdering in uw browser, worden cookies na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een volgend bezoek aan onze website.

8. Uw rechten

U hebt heel wat rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens waaronder deze verwerking van cookies vallen.

De uitvoering van uw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mochten we om één of andere reden deze termijn niet halen dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

U mag uw persoonsgegevens inzien

U hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

U kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we u schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

u kan uw gegevens laten verbeteren/vervolledigen 

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van u verwerken niet (meer) correct zijn. U kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

recht op wissen 

Als u denkt dat we deze cookies onrechtmatig verwerken dan kunt u deze wissen via uw browser. 

Recht op het beperken van persoonsgegevens

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u vermoedt dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.

Recht om bezwaar in te dienen

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt tenzij om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

recht om klacht in te dienen

Gaat u niet akkoord met ons standpunt dan kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens zijn: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

Identificatie van de aanvrager

U kan de uitvoering van uw rechten op de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

  • via een brief op het adres : Warandestraat 45, 8790 Waregem
  • per e-mail op het e-mailadres : gdpr@avasco.be

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we uw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.